Varför abonnera?

  • Sparade pengar är intjänade pengar

    Spara penger per packa och fyll upp medicinskåpet med biverkningsfria lösningar från re:me.

  • Anpassa ditt abonnemang

    Du kan pausa, byta, hoppa över eller avbryta ditt abonnemang när som helst.

  • Våra proffs är din sinnesfrid

    re:me är helt säker och gjord i samarbete med akupunktör och sjuksköterska Vibeke Klev.

Anpassa ditt abonnemang